19 de juliol de 2008

La esperantista

A l’ any 1912 la botiga era regentada per Camila Casanovas, amb l’ ajuda de seu nebot Josep Casanovas, en aquella data es va reformar la botiga i va adoptar el nom comercial de “La esperantista"


1926 Camila Casanovas amb el fill d’en Josep Casanovas, Antoni Casanovas a la porta de La Esperantista al carrer Esglèsia 3


La botiga va prendre el nom de l’ esperanto, l’idioma universal inventat pel polonés Dr. Ludwik Lejzer Zamenhof. Amb aquest motiu el mateix Dr. Zamenhof envià a la botiga una postal autògrafa de felicitació on deia:

“Kara granda sinjoro:


Al via ĉemizbutikobutiko sub la signo d’ Esperanto, mi deziras lin plenaj prosperoj”

“Estimat gran senyor: A la vostra botiga de camiseria sota el signe d’ Esperanto, li desitjo plenes prosperitats”.